AKTUALNOŚCI

Dyżury - semestr II - 2020/2021

Zajęcia dydaktyczne oraz dyżury odbywają się w trybie online.

Studia stacjonarne:

Wtorek:
godz. 17.00 - 17.45
on-line przez MS Teams
lub e-mail
Czwartek:
godz. 12.30 - 14.00
on-line przez MS Teams

Studia niestacjonarne:

25.04.2021 godz. 16.15-17.00
30.05.2021 godz. 15.00-15.45
ERASMUS +

Summer semester:

Developmental Psychology

online course
   

Psychology of emotions

online course
   
PSYCHOLOGIA
W PRAKTYCE

dr Agnieszka Lasota

Psycholog dziecięcy - Trener - Socjoterapeuta

Jestem psychologiem dziecięcym i nauczycielem akademickim. Magisterium jak i doktorat z psychologii obroniłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Posiadam prawie dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
Pracowałam jako psycholog - socjoterapeuta w Ośrodkach Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie i psycholog przedszkolny, wspierając rozwój dzieci oraz prowadząc poradnictwo z elementami coachingu dla rodziców. Od ponad 16 lat prowadzę szkolenia i warsztaty dla psychologów, pedagogów i nauczycieli dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami.
Posiadam bogate doświadczenie jako trenerka szkoleń tematycznych z zakresu psychologii rozwoju, zaburzeń, wspierania i terapii dzieci oraz młodzieży; kompetencji miękkich (komunikacji, umiejętności interpersonalnych, asertywności, inteligencji emocjonalnej); prawidłowej komunikacji / relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, uczniem a nauczycielem.
Od kilku lat prowadzę także warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym na temat radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz wykłady dla rodziców na Uniwersytecie Dzieci w Krakowie. Od zawsze fascynuję się fenomenem rozwoju człowieka. W moim obszarze zainteresowań naukowych znajdują się: rozwój, emocje, komunikacja, rodzina i edukacja.
Jestem autorką książek na temat komunikacji dziecięcej, redaktorką / współautorką monografii z zakresu psychologii rozwoju oraz socjoterapi. Jestem również autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z psychologii rozwoju dziecka.
Moje naukowe poszukiwania łączę z dydaktyką. Staram się z wielką pasją pokazywać moim studentom, jak powiązać teorię psychologii rozwojowej z codziennością.
Jestem promotorem prac licencjackich (na kierunkach: Wychowanie Małego Dziecka, Psychoprofilaktyka Zaburzeń i Wspomaganie Rozwoju), magisterskich (Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Psychologia), podyplomowych (Socjoterapia) oraz promotorem pomocniczym w pracach doktorskich (Pedagogika).
Byłam głównym wykonawcą i koordynatorką opracowania wniosku (pozytywnie zaopiniowanego) do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uruchomienie kierunku Psychologii na poziomie studiów jednolitych magisterskich; oraz współtwórcą specjalności "Psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju" w ramach kierunku Pedagogika, na poziomie studiów licencjackich, na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Jestem certyfikowanym Trenerem Procesu Wspomagania Szkół i Przedszkoli, Koordynatorką Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego a także autorką i realizatorką wielu projektów i programów profilaktyczno-terapeutycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców.
Aktywnie współpracuję ze szkołami i przedszkolami, gdzie poprzez konsultacje, warsztaty i szkolenia wspieram dyrekcję i nauczycieli, podpowiadając jak skutecznie radzić sobie z trudnościami w przestrzeni edukacyjnej. Natomiast służąc poradą i wsparciem dla rodziców, pokazuję jak rodzicielstwo można zmienić z udręki w pełne zadowolenia i poczucia sukcesu.
Na co dzień jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci. W wolnych chwilach staję się pasjonatką - amatorką fotografii otaczającej przyrody, podróżniczką a także wielbicielką kryminałów.


Współpracuję z wieloma instytucjami i ośrodkami edukacyjnymi, terapeutycznymi oraz dydaktycznymi w całej Polsce.

Zaufali mi między innnymi:

Prowadzę szkolenia dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz warsztaty i poradnictwo psychologiczne dla rodziców.


KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE I KRAJOWE

"Jestem z tych, którzy wierzą, że nauka jest czymś bardzo pięknym"

Maria Skłodowska-Curie

Zaburzenia i zakłócenia rozwojowe

Lasota, A., Macałka, E., Popielarz, W., Początek, G., Pawlak, A., Ptaszek, P. (2019). 7.OLOMOUC DAYS OF SPECIAL EDUCATION. 20th International Conference on Issues related to Individuals with Specific Needs, Olomouc, Czech Republic, 19-20.03.2019

Lasota A., Macałka E., Popielarz W., Początek G., Pawlak A., International Scientific Conference FOCUS ON AUTISM, Kraków, 27-29 września 2018

Lasota A., Pisarzowska-Izbińska E., 19 th International Conference on Issues related to Individuals with Specific Needs, 6. OLOMOUC DAYS OF SPECIAL EDUCATION. Olomouc, Czech Republic, 13-14 March 2018

Muchacka B., Lasota A., Muchacka-Cymerman A., II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 2016, Barcelona, Universitas Miguel Hernandez & Aitana, Spain, 17-19 November 2016

Lasota A., Abramciów R., 1st International Congress of Clinical Psychology with Children and Adolescents, Universidad Miguel Hernández, Madrid, Spain.19-21 November 2015

Rodzina / rodzicielstwo

Lasota, A. (2021). Ogólnopolska konferencja Naukowa
"Rodzina - na szlaku wyzwań, pomocy i wsparcia", Rzeszów, 10 maja 2021 r.

Lasota, A. (2019). XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 23-24 marca 2019 r.

Lasota A., XXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA, Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski, 14-16 czerwca 2018 r.

Lasota A., Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia", UP, Kraków, 7-8 czerwca 2018

Lasota A., 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Netherlands, 29.08 - 01.09.2017

Lasota A., XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 1-3 czerwca 2017

Lasota A., V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej”, UJK, Kielce, 17-18 marca 2015

Lasota, A., Abramciów R., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu", UP im. KEN, Kraków, 6-7 listopada 2014

Lasota A., International Conference on New Horizons in Education, Paris, 25-27 June 2014

Lasota A., Bujnowska A., 23rd EECERA Conference: Values, Cultures and Context, Tallinn University, Tallinn, Estonia, 28-31 sierpnia 2013

Komunikacja niejęzykowa, sli

Lasota, A. (2019). Ogólnopolska Konferencja "W labiryncie słów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia", Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 4.10.2019

Lasota, A. (2019). Ogólnopolska Konferencja "W świecie elfów. Afazja dziecięca i inne zaburzenia komunikacji. Objawy, diagnoza oraz terapia", Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków, 5.04.2019

Lasota A., XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 27-29 maja 2013

Lasota A., IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie rozwoju integralnego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ameliówka, 21-22 marca 2012

Lasota A., International Conference: The educational and social world of a child Interdisciplinary perspective, WSE, UAM Poznań, Polska, 18-19 kwietnia 2012

Bujnowska A., Lasota A., International Scientific Conference Wellness and Lifestyle, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, University of Wisconsin, Stevens Point USA, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Lublinie, Biała Podlaska, 8-10 czerwca 2012

Lasota A., III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości, Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Kielcach, Ameliówka, 22-23 kwietnia 2009

Kielar-Turska M., Lasota A., XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 5-7 czerwca 2008

Lasota A., XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną UAM w Poznaniu, Poznań, 21-24 czerwca 2007

Lasota A., XVII Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej Zakład Psychologii Zdrowia Katedry Psychologii AP w Krakowie, Instytut Psychologii Stosowanej UJ Kraków, 25-27 października, 2007

Lasota A., XV Ogólnopolska konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Ustroń, 22-25 czerwca 2006

Lasota A., II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odkrywaniu siebie i świata", Instytut Pedagogiki i Psychologii, Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej, UJK Kielce, Wólka Milanowska, 5-6 kwietnia 2006

Lasota A., XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, 22-25 września 2005

Smoczyńska M., Kiebzak D., Lasota A., i in., X International Congress For the Study of Child Language, Freie Universitat, Berlin, Germany, 25-29 July, 2005

Lasota A., XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 5-8 czerwca 2003

Lasota A., XI Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 25-28 kwietnia 2002

Niedostosowanie społeczne / agresja

Lasota, A. (2019). IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne", Fundacja Tygiel, 06 grudnia 2019 r.

Lasota A., IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa WYCHOWANIE W RODZINIE. KONTEKSTY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE. Uniwersytet Wrocławski, Szklarska Poręba, 24-26 maja 2018

Lasota, A., II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 2016, Barcelona, Universitas Miguel Hernandez & Aitana, Spain, 17-19 November 2016

Lasota A.,III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Zdrowie i Odporność Psychiczna", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 23-24 września 2016

Adopcja, FAS, zaburzenia więzi

Lasota A., Konferencja Naukowa, Ośrodek Terapii i Wsparcia Rodzin w Nowym Sączu, 29 maja 2017

Lasota A., Muchacka-Cymerman A., International Association of Cognitive Education and Psychology European-Middle East Regional Conference 2016 , IACEP, Kraków, Poland, 15-16 September 2016

Lasota A., 11th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology, University of Roehampton, London, UK, 18-20 July 2016

Lasota A., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Adopcja zmienia nie tylko dziecko", UP Kraków, 27 listopada 2015

żałoba, rodzina w kryzysie

Lasota A., Czernecka K., Bajcar E. A., 17th European Conference on Developmental Psychology, University of Minho, Braga, Portugal, 8-12 September 2015

Lasota A., Bajcar E. A., International scientific conference XI. Hradec Days of Social Work, Hradec Králové, Czechy, 10th - 11th October 2014

Lasota A., Bajcar E. A., I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", UŚ i Fundacja "By dalej iść", Katowice, 29-30 maja 2014

Psychologia pozytywna (wdzięczność, empatia)

Lasota, A., Tomaszek K., Bosacki S. (2019). 19th European Conference on Developmental Psychology, Athens, 28.08 - 01.09.2019

Lasota, A., Tomaszek. K, Bosacki, S. (2019). Biennial Meeting of Society for Research in Child Development SRCD, Baltimore, USA, 21-23. 03. 2019

Lasota, A. (2019). Śródroczne Seminarium Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 26-27.02.2019

Lasota A.,III Konferencja Psychologii Pozytywnej, Warszawa, 2-4 lipca 2018

Lasota A., Tomaszek, K., Bosacki, S., 48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society, The Dynamics of Development: Process, (inter-) Action, &Complexity, Amsterdam, The Netherlands, 31 May-2 June 2018

Lasota A., VII konferencja Ogólnopolska "Bliżej Emocji", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 18-19 maja 2017

Tomaszek K, Lasota A, VII konferencja Ogólnopolska "Bliżej Emocji", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 18-19 maja 2017

Prowadzenie sesji tematycznej podczas XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 16-18 czerwca 2016

Lasota A., XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 16-18 czerwca 2016

Lasota A., Abramciów R., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Czas psychoterapii" Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 21-22 maja 2016

Edukacja, nauczyciel, szkoła

Lasota A., Shatilova A., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wpływ cyfryzacji życia społecznego na rozwój psychofizyczny", MISHiS, UAM Poznań, 21 lipca 2020 r.

Lasota A., Przewodniczenie sesji na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność", SKN, UP Kraków, 27 listopada 2015

Lasota A., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność", UP Kraków, 27 listopada 2015

Lasota A., Konferencja Szkoleniowo-Metodyczna "Gospodarstwa edukacyjne propozycją dla praktycznych zajęć przedszkolnych i szkolnych", Łosie, 28 października 2014

Lasota A., XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "EDUKACJA XXI WIEKU", Zakopane 22-24 października 2014

Lasota A., Konferencja Naukowa Metodyczna "Ku pedagogicznemu mistrzostwu", Stowarzyszenie Oświatowe "Sycyna", Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Międzygminny Zespół Nauczycieli Doradców Metodycznych w Zwoleniu, Zwoleń, 17 maja, 2008

Prowadzenie sesji tematycznej podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia", UP, Kraków, 7-8 czerwca 2018


 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Psychologia kliniczna w diagnozowaniu osób z zaburzeniami używania alkoholu, MCPU i UJ, Kraków, 14.03.2019
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa "Czy psychiatria kołem się toczy?" O zmienności i niezmienności w psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży, MCPU i UJ, Kraków, 17.11.2018
 • Konferencja naukowa "Nie moja wina, ale moja kara. Sytuacja dzieci i rodzin przebywających w izolacji penitencjarnej"., Akademia Ignatianum i Stowarzyszenie Probacja, Kraków 12.06.2017
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Krakowie pt. FASD: problem kliniczny i społeczny, 30.09 - 2.10.2015
 • Konferencja Międzynarodowa "SLI - Specyficzne zaburzenie językowe - diagnoza, prognoza, interwencja", IBE, Warszawa, 5-8.07.2012
 • Konferencja: O prawie dziecka do rozwoju, zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka, w ramach cyklu: Nie ma dzieci - Są ludzie, Kraków, 24.04.2012
 • International symposium: Vocational counseling in the context of education practice in Poland, UP, Krakow, 06.2011
 • Sympozjum naukowe: Osiemdziesiąt Lat Psychologii Rozwojowej na UJ, Kraków, 15.05.2009
 • Konferencja "Zapobieganie agresji i przemocy wobec dziewczynek i młodych kobiet" w ramach Międzynarodowej kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć", Kraków, czerwiec 2008
 • Konferencja Zespołu Samokształceniowego Psychologów Szkolnictwa Specjalnego, PTP,Kraków, 31.03.2006


 • Zachowania problemowe w obszarze seksualności u osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu - dr Izabela Fornalik, Kraków, wrzesień 2018
 • Coaching rodzicielski metodą wsparcia rodziców w samorozwoju - prowadzenie mgr Agnieszka Brożek, Uniwersytet Szczeciński
 • Rozwój seksualny w okresie dzieciństwa i adolescencji- współczesne czynniki ryzyka i czynniki ochronne - dr Elżbieta Pieńkowska
 • "Strenght in Words: Interaction Into practice"- Ideas for Working With Parents/Caregivers of Infants & Toddlers of All Developmental Levels Through Music, Play & Sensory Experiences to Promote Interaction and Communication - warsztaty prowadzone przez Ayelet Marinovich (M.A. CCC-SLP, Pediatric Speech-Language Pathologist, Parent Educator, San Jose State University):
 • Thinking Journey - Attentive teaching and uncertainty processes (experience a challenging mediated interaction teaching a scientific concept - day-night cycle) - warsztaty prowadzone przez Yarona Schur - David Yellin Academic College, Israel
 • "Jak rozpoznać przemoc" - szkolenia w ramach programu Bezpieczny Kraków, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków
 • "Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi" - Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków
 • "Terapia dzieci moczących się i ich rodzin" - Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków
 • Dydaktyka, technika i przestrzeganie praw autorskich na Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
 • Metodyka przygotowania zajęć zdalnych na Uczelnianej Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
 • Przygotowanie zajęć zdalnych na Uczelnianej Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
 • „Choroba – jak znaleźć jej sens, przesłanie i jak radzić sobie ze stresem” - warsztat terapeutyczno - szkoleniowy, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 • „Podnoszenie efektywności działań opiekuńczych placówek wsparcia dziennego poprzez wdrażanie metod pracy socjalnej z rodziną biologiczną” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 • „Aby pomaganie dzieciom uwikłanym w przemoc uczynić skuteczniejszym -Jak rozpoznać przemoc?” - w ramach projektu Bezpieczny Kraków, Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPS Kraków
 • "Mnemotechnika w nauce nut: Nutki na radości i na smutki", prowadzenie: mgr Ilona Poćwierz-Marciniak, Gdańsk "Jak zmienić śmieci w zabawki do nauki", prowadzenie: prof. Arvind Kumar Gupta, Gdańsk
 • "Co myślą inni, co czują inni? Rozwijanie kompetencji społecznych w okresie adolescencji" dr Iwona Sikorska, dr hab. Marta Białecka-Pikul, dr Anna Kołodziejczyk, UJ, Kraków
 • Kurs Kierownika Kolonii i Zimowisk, Biuro Turystyki Jaworzyna Tour, Kraków
 • Kurs Kierownika Wycieczek Szkolnych, Biuro Turystyki Jaworzyna Tour, Kraków

Dydaktyka i nauka

"Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba z niej jeszcze korzystać"

Cyceron

Doświadczenie dydaktyczne - Agnieszka Lasota

Doświadczenie dydaktyczne

zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych:

 • Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Koncepcje poznawania dziecka
 • Nowe koncepcje w psychologii rozwojowej
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Rozwój i zaburzenia sfery poznawczej i motorycznej u dzieci
 • Rozwój i zaburzenia sfery emocjonalnej i społecznej u dzieci
 • Metodyka pracy psychologa szkolnego
 • Podstawy psychologii
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia ogólna
 • Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania I i II
 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia niedostosowania społecznego
 • Psychologia stresu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Trening interpersonalny
 • Autoprezentacja człowieka
 • Strategie i rodzaje negocjacji
 • Błędy psychologiczne w negocjacjach
 • Metody pracy socjoterapeutycznej
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Seminarium magisterskie
 • Seminarium licencjackie
 • Seminarium dyplomoweCourses for ERASMUS+ students

 • Psychology of emotions
 • Developmental psychology
 • Psychology of child development
 • Communication Skills Training


Pobyty naukowo - dydaktyczne (Erasmus+)

 • Universita degli Studi di Firenze, Italy
 • Universitat de Barcelona, Spain
 • Universita di Roma LUMSA, Italy
 • University of Ostrava, Czech Republic
 • University of Presov, Slovakia
 • Univerzita Hradec Králové, Czech Republic


Projekty badawcze - Agnieszka Lasota

Projekty badawcze:

 • "Od empatii do zachowań prospołecznych we wczesnym dzieciństwie - adaptacja narzędzi". , Kierownik Projektu Naukowego NCN Miniatura IV. (2020 - obecnie)
 • Wykonawca w projekcie naukowym "Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym", w Zespole Edukacji Dla Bezpieczeństwa, przy Komitecie nauk Pedagogicznych PAN (2018 - 2019)
 • Wykonawca w projekcie "Poznawaj świat zdrowo - Zdrowy styl życia ucznia warunkiem efektywności w nauce i wzrostu kompetencji" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-U073/17-00 z dnia 14.08.2018 (2018 - 2020)
 • Rozwój dziecka w rodzinie biologicznej, zastępczej i adopcyjnej - realizacja tematu badawczego w latach 2016/2017 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Wiedza, postawy i kompetencje osób wspierających rodzinę w sytuacji utraty - realizacja tematu badawczego w latach 2016/2017 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Zmiany rozwojowe w spostrzeganiu ról płciowych, rodzinnych i społecznych - realizacja tematu badawczego w latach 2014-2015 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Czego dzieci uczą się od dorosłych, a dorośli od dzieci? - międzypokoleniowy przekaz wartości i zachowań - realizacja tematu badawczego w roku 2013 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Reprezentacja emocji i komunikacja u dzieci we wczesnym i średnim dzieciństwie - realizacja tematu badawczego w roku 2011 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Komunikowanie niejęzykowe u małych dzieci - realizacja tematu badawczego w ramach badań własnych w latach 2009-2010, na Wydziale Pedagogicznym UP w Krakowie
 • "Komunikacja i reprezentacja symboliczna we wczesnej ontogenezie" - realizacja badawczego projektu własnego AŚ, Nr 102/W/06 w latach 2006 - 2007
 • "Rozwój komunikacji niewerbalnej i zabawy symbolicznej u dzieci z opóźnioną mową we wczesnym dzieciństwie" - realizacja promotorskiego projektu badawczego KBN, Nr 1H01F03929 w latach 2005 - 2007 (kierownik grantu - dr hab. Maria Kielar-Turska)
 • Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego u dzieci polskich: badania przesiewowe i I etap badań podłużnych od 1;6 do 4 - podwykonawca projektu badawczego nr NN1 H01F 019 23, finansowanego przez KBN, kierownik dr hab. Magdalena Smoczyńska, prof. UJ, w Pracowni Badań nad Językiem Dziecka przy Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2004-2006


Zainteresowania naukowe - Agnieszka Lasota

Zainteresowania naukowe:

 • Rozwój komunikacji (zwłaszcza niejęzykowej) małego dziecka
 • Rozwój poznawczy, społeczny, moralny, emocjonalny dziecka
 • Dojrzałość szkolna ucznia
 • Relacje w rodzinie, style wychowawcze
 • Transmisja międzypokoleniowa wiedzy, wartości i umiejętności
 • Rozwój reprezentacji poznawczej u dzieci
 • Rozwój symbolizacji u dzieci (rozwój mowy, rysunku, zabawy)
 • Komunikacja w relacjach dziecko - rodzic
 • Komunikacja w relacjach nauczyciel - uczeń
 • Gestykulacja dziecięca
 • Rodzaje i metody pracy socjoterapeutycznej z dziećmi (bajkoterapia, rysunkoterapia, arteterapia, muzykoterapia)
 • Dziecko w sytuacjach trudnych, kryzysowych w rodzinie
 • Nauczyciel wobec zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 • Nauczyciel wobec traumy dziecka
 • Psychologia rozwojowa dziecka
 • Psychologia komunikacji (dziecko - rodzic, uczeń - nauczyciel)
 • Psychologia rodzinyCzłonkostwo w organizacjach naukowych:

 • European Association of Developmental Psychology
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwojowej
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Zespół Edukacji dla Bezpieczeństwa przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii NaukRecenzent w czasopismach naukowych:

 • The Journal of Positive Psychology
 • Journal of Happiness Studies
 • ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal
 • General Medicine and Health Sciences
 • Psychologia Rozwojowa
 • Horyzonty Wychowania
 • E-mentorRecenzent publikacji dla wydawnictw naukowych:

 • ArchaeGraph Wydawnictwo Naukowe
 • Wydawnictwo Edukacyjne
 • Wydawnictwo TygielRedakcja w czasopismach naukowych:

 • Redaktor tematyczny - Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, Nr XII/2019Nagrody - Agnieszka Lasota

Wybrane pełnione funkcje:

 • Kierownik Katedry Psychologii Edukacyjnej (2021 - nadal)
 • Kierownik Studiów podyplomowych "Socjoterapia" w Instytucie Psychologii (2013 - nadal)
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Efektów Finansowych Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (2021 - nadal)
 • Koordynator Instytutowej Komisji ds. Ewaluacji i Dydaktyki (2019 - nadal)
 • Kierownik Pracowni Psychologii Dzieci i Młodzieży w KP (2016 - 2019)
 • Członek Komisji ds. Badań Statutowych Wydziału Pedagogicznego UP (2014 - 2019)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych UP (2016 - 2019)
 • Członek Wydziałowej Komisji konkursowej na najlepszą pracę magisterską (2016 - 2019)
 • Członek Komisji Katedry/Instytutu Psychologii ds. oceny nauczycieli przez studentów (2010 - nadal)
 • Członek Senackiej Komisji Dydaktycznej (2014 - 2016)
 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Pedagogicznego UP (2014 - 2016)
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Psychologia na UP (2015)
 • Członek w Komisjach Rekrutacyjnych na UP (2011 - 2014)
 • Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim (2015 - 2021)
 • Opiekun pomocniczy Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem (2017 - 2019)


Organizacja Konferencji

 • Organizator Śródrocznego Seminarium Naukowego Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka ", Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 26-27.02.2019. Plakat
 • Organizator Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia" 6-7.06.2018 - Strona konferencji
 • Członek Komitetu Naukowego IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ofiary Przemocy "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne", Lublin, 06 grudnia 2019
 • Członek Komitetu Naukowego XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Tygiel 2019 "Interdyscyplinarność kluczem rozwoju", Lubin, 23-24 marca 2019
 • Członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ofiary Przemocy "Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne", Lublin, 6 grudnia 2018


Nagrody i wyróżnienia:

 • 2017 - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
 • 2016 - List Gratulacyjny Dziekana Wydziału Pedagogicznego za naukowy sukces wyrażający się wysoką pozycją w procesie oceny parametrycznej za rok 2015
 • 2014 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2013 - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • 2011 - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ludzie są jak kwiaty, stworzeni do tego aby się rozwijać.

André Liége

Publikacje

"W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie…
Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu".

Vivian Green

Psychologia - Agnieszka Lasota
Publikacja metodyczna

Lasota, A. (2015)
Zastosowanie psychologii rozwojowej w zagrodach edukacyjnych
Edukacja - Agnieszka Lasota
Publikacja metodyczna

Klimowska-Bobula, E., Lasota, A. (2011)
Metodyka prowadzenia zajęć edukacyjnych w warunkach gospodarstwa wiejskiego

Artykuły w czasopismach i rozdziały w książkach


Posiadane kompetencje/doświadczenie
w zakresie prowadzonych szkoleń dla psychologów, pedagogów i nauczycieli

"Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba z niej jeszcze korzystać"

Cyceron

Zaburzenia i zakłócenia rozwoju - Agnieszka Lasota

Zaburzenia i zakłócenia rozwoju

 • Zaburzenia i zakłócenia rozwojowe. Diagnoza i terapia.
 • Diagnoza i terapia dzieci z SLI (specyficznym zaburzeniem rozwoju językowego).
 • Diagnoza i terapia dziecka z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (Autyzm,Zespół Aspergera).
 • FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy) - diagnoza, terapia, stymulacja rozwoju dziecka.
 • Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z cechami zaburzonej więzi.
 • Moje dziecko ma 2 lata i jeszcze nie mówi. Czy to jest problem? Zaburzenia i zakłócenia rozwoju mowy.
 • Uczeń niegrzeczny, z ADHD, czy uczeń z zaburzeniami zachowania? Diagnoza i terapia.
 • Rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych dzieci i młodzieży.
 • Rozwój i zaburzenia sfery poznawczej (myślenia, uwagi, pamięci) w okresie dzieciństwa.
 • Diagnoza i terapia dziecka lękowego.
 • Budowanie strategii pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania.
 • Diagnoza problemów wychowawczych występujących wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Zachowania agresywne w szkole.
 • Jak prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży?
 • Metody twórczej pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.
 • Budowanie strategii pracy w oparciu o motywację i zasoby własne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.Emocje - Agnieszka Lasota

Szkolenia / warsztaty
dla rodziców

 • Dziecięca moc czy rodzicielska pomoc? O rozwijaniu samodzielności dziecka.
 • Autorytet rodzicielski - konieczność czy przywilej?
 • Wspieranie rozwoju językowego dzieci we wczesnym i średnim dzieciństwie.
 • Jak radzić sobie ze złością dziecka?
 • Prawidłowe postawy rodzicielskie.
 • Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Efektywna komunikacja rodzic-dziecko.
 • Wprowadzanie elementów pozytywnej dyscypliny w wychowaniu dzieci.
 • Pozytywna psychologia w domu i szkole.
 • Czy rozwijanie wdzięczności i empatii się opłaca?
 • Moje dziecko odczuwa lęk -Jak mogę mu pomóc?
 • Moje dziecko jest smutne - Czy to depresja?
 • Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój dziecka.
 • Jak pomagać dziecku rozpoznawać i radzić sobie z trudnymi emocjami?

Emocje - Agnieszka Lasota

Emocje

 • Co to jest inteligencja emocjonalna? Czy pomaga odnieść sukces?
 • Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami własnymi, rodziców i uczniów?
 • Czy strachu trzeba się bać? Jak rozmawiać z dziećmi o strachu i lęku?
 • Dlaczego złość jest nam potrzebna? O emocjach inaczej.
 • Czy empatia jest człowiekowi potrzebna? Pozytywne i negatywne aspekty empatii.
 • Jak pomóc dziecku z zaburzeniami społeczno - emocjonalnymi? Wybrane metody pracy terapeutycznej z dzieckiem dysfunkcyjnym.
 • Czy człowiek wdzięczny jest bardziej szczęśliwy?
 • Dziecięca moc czy rodzicielska pomoc? O samodzielności przedszkolaka i ucznia klasy 1-3.
 • Jak nauczyć dzieci radzić sobie z negatywnymi emocjami?
 • Warsztaty radzenia sobie ze stresem w szkole.
 • Przemoc, agresja a empatia dziecięca.
 • Trening rozwoju kompetencji emocjonalno- społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.Emocje - Agnieszka Lasota

Praca z uczniami / przedszkolakami

 • Jak rozpoznac depresję u ucznia. Propozycję profilaktycznych warsztatów.
 • Wsparcie rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów po pandemii.
 • Rozwijanie dobrostanu psychicznego uczniów i nauczycieli w trakcie nauki zdalnwej i po powrocie do szkół.
 • Hejt, Bullying, Cyberprzemoc w szkole. Propozycje profilaktycznych warsztatów
 • Psychologia rozwojowa w biegu życia.
 • Psychologia pozytywna w pracy nauczyciela.
 • Jak prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży?
 • Komunikacja uczeń-nauczyciel-rodzic.
 • Styl wychowawczy rodziców/nauczycieli a funkcjonowanie dzieci w szkole i przedszkolu.
 • Wykorzystanie psychologii pozytywnej w szkole i przedszkolu.
 • Metody pracy z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 • Metodyka pracy psychologa szkolnego.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i przedszkolu (konstrukcja IPET, WOPF).
 • Perswazja jako skuteczne narzędzie nauczyciela w pracy z uczniami.
 • O różnicach w poznawaniu rzeczywistości przez różne grupy wiekowe.
 • Teoria inteligencji wielorakich w przestrzeni przedszkolnej i szkolnej.
 • Psychologia rozwojowa w pigułce - od przedszkolaka do nastolatka.
 • Co to jest Mindfulness? Jak rozwijać uważność nauczycieli i uczniów?
 • Psychologiczne uwarunkowania procesu edukacji.
 • Arteterapia w pracy nauczyciela.
 • Bajkoterapia w szkole i w domu.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole i przedszkolu.
 • Trening umiejętności wychowawczych.
 • Trening interpersonalny.


Kontakt

dr Agnieszka Lasota
Instytut Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2 pok. 363
 • Studenci - kontakt przez
 • Ms Teams
lub email: