Loading...

dr Agnieszka Lasota

Psycholog dziecięcy - Trener - Socjoterapeuta

AKTUALNOŚCI

Dyżur
w sesji poprawkowej wrześniowej
odbędzie się:
12 września 2018 r. (środa)
o godz. 12.00 pok. 363.,
Podchorążych 2


Wszystkich studentów proszę o wcześniejsze potwierdzenie swojej obecności.


W sprawach pilnych proszę kontaktować się mailowo (od 8 września 2018 r.)


Dyżur e-learningowy odbędzie się w poniedziałek 10 września 2018 r.
o godz. 11.00

ERASMUS +

Erasmus students - 2017/2018

Summer semester:

"Psychology of Child Development"

will be held:
08th March 2018
22nd March 2018
05th April 2018
19th April 2018
10th May 2018
24th May 2018
14th June 2018
Room 513, at 5.00 - 6.30 pm

"Psychology of Emotions"

will be held:
01st March 2018
15th March 2018
29th March 2018
12th April 2018
26th April 2018
17th May 2018
07th June 2018
Room 513, at 3.30 - 5.00 pm

Jestem psychologiem dziecięcym i nauczycielem akademickim. Magisterium jak i doktorat z psychologii obroniłam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pełnię funkcję Kierownika Pracowni Psychologii Dzieci i Młodzieży oraz Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie Socjoterapii.

Posiadam ponad siedemnastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pracowałam, jako psycholog - socjoterapeuta w Ośrodkach Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie oraz psycholog przedszkolny, wspierając rozwój dzieci oraz prowadząc poradnictwo z elementami coachingu dla rodziców. Prowadziłam psychologiczne poradnictwo i terapię dla kobiet po mastektomii.

Od ponad 15 lat prowadzę szkolenia i warsztaty dla psychologów i pedagogów dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami. Posiadam bogate doświadczenie jako trenerka szkoleń tematycznych z zakresu psychologii rozwoju, zaburzeń, wspierania i terapii dzieci oraz młodzieży; kompetencji miękkich (komunikacji, umiejętności interpersonalnych, asertywności, inteligencji emocjonalnej); prawidłowej komunikacji / relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, uczniem a nauczycielem. Od kilku lat prowadzę także warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym na temat radzenia sobie z trudnymi emocjami na Uniwersytecie Dzieci w Krakowie.

Od zawsze fascynuję się fenomenem rozwoju człowieka. W moim obszarze zainteresowań naukowych znajdują się: rozwój, emocje, komunikacja, rodzina, oraz edukacja.

Jestem autorką dwóch książek z zakresu komunikacji dziecięcej, redaktorką / współautorką monografii na temat metod socjoterapeutycznych oraz autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z psychologii rozwoju dziecka.

Moje naukowe poszukiwania łączę z dydaktyką. Staram się z wielką pasją pokazywać moim studentom, jak powiązać teorię psychologii rozwojowej z rzeczywistością.

Jestem promotorem prac licencjackich (na kierunkach: Wychowanie Małego Dziecka, Psychoprofilaktyka Zaburzeń i Wspomaganie Rozwoju), magisterskich (Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Psychologia), podyplomowych (Socjoterapia) oraz promotorem pomocniczym w pracach doktorskich (Pedagogika).

Byłam głównym wykonawcą i koordynatorką opracowania wniosku (pozytywnie zaopiniowanego) do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uruchomienie kierunku Psychologii na poziomie studiów jednolitych magisterskich; oraz współtwórcą specjalności "Psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju" w ramach kierunku Pedagogika, na poziomie studiów licencjackich, na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Jestem autorką i realizatorką wielu projektów / programów profilaktyczno-terapeutycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców. Aktywnie współpracuję ze szkołami i przedszkolami, gdzie poprzez konsultacje wspieram nauczycieli, podpowiadając jak skutecznie radzić sobie z trudnościami w zachowaniu uczniów, a także poprzez poradnictwo dla rodziców, pokazując jak rodzicielstwo można zmienić z udręki w pełne zadowolenia i poczucia sukcesu.

Na co dzień jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci. W wolnych chwilach pasjonatką - amatorką fotografii otaczającej przyrody, pływania i sportów zimowych.

Współpracuję z wieloma instytucjami i ośrodkami edukacyjnymi, terapeutycznymi oraz dydaktycznymi w całej Polsce .

Zaufali mi między innnymi:


Prowadzę szkolenia dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz warsztaty i poradnictwo psychologiczne dla rodziców.

Szkolenia

"Nie jest bogaty ten co ma, lecz ten co dużo daje" E. Fromm
 • Psychologiczne uwarunkowania procesu edukacji

  wykłady i warsztaty dla kadry pedagogicznej, organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego Kraków.

 • Wspomaganie rozwoju więzi w rodzinie

  Warsztaty dla rodziców zastępczych oraz pracowników i osób wpierających rodziny zastępcze i adopcyjne, Ośrodek Terapii Wsparcia Rodzin w Nowym Sączu.

 • Jak pomóc dziecku z zaburzeniami społeczno-emocjonalnymi? Wybrane metody pracy terapeutycznej z dzieckiem dysfunkcyjnym

  autorskie szkolenie prowadzone dla psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzesku.

 • Wsparcie dla zagród edukacyjnych w zakresie przygotowywania programów- nowe perspektywy i inspiracje dla nauczycieli

  szkolenie dla beneficjentów Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie

 • Jak prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży?

  szkolenie prowadzone dla psychologów i pedagogów w Małopolskim Niepublicznym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli - Kangur w Krakowie

  Plakat
 • Rozwój i zaburzenia sfery emocjonalnej i społecznej

  wykłady i warsztaty dla nauczycieli realizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 • Skuteczna komunikacja w relacjach: nauczyciel – uczeń – rodzic

  wykłady dla psychologów i pedagogów, na Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „Ku pedagogicznemu mistrzostwu” w Zwoleniu

 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami więzi

  Warsztaty dla pracowników systemu pieczy zastępczej, pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Adopcyjnych (projekt systemowy Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego kadr Pomocy Społecznej, w ramach poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie)

 • Trening interpersonalny

  szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, słuchaczy studiów podyplomowych we współpracy z MCDN w Tarnowie

 • Strategie i rodzaje negocjacji

  szkolenie dla beneficjentów Projektu BENILD - doskonalenie Świętokrzyskich Kadr Oświaty w ramach Działania 9.4. Doskonalenie Świętokrzyskich Kadr Oświaty, realizowanego przez Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Kielcach. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Trenerka szkolenia dla uczestników studiów podyplomowych "Mediacje, negocjacje i komunikacja społeczna".

 • Błędy psychologiczne w negocjacjach

  szkolenie dla beneficjentów Projektu BENILD - doskonalenie Świętokrzyskich Kadr Oświaty w ramach Działania 9.4. Doskonalenie Świętokrzyskich Kadr Oświaty, realizowanego przez Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy w Kielcach. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Trenerka szkolenia dla uczestników studiów podyplomowych "Mediacje, negocjacje i komunikacja społeczna".

 • Psychologia Rozwoju Człowieka

  wykłady i warsztat dla pracowników MOPS w Krakowie.

 • Psychologia rozwojowa w biegu życia

  szkolenie dla nauczycieli i pedagogów, we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu

 • Zaburzenia i zakłócenia rozwojowe. Stymulacja rozwojowa.

  Podwykonawca projektu systemowego "Edukacja receptą na lepsze jutro" w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - trenerka szkoleń dla pracowników jednostek pomocy społecznej.

 • Trening umiejętności wychowawczych

  warsztaty dla nauczycieli i słuchaczy Studiów Podyplomowych

 • Metody twórczej pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

  szkolenie dla beneficjentów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w ramach projektu systemowego pn. "Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy" - Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 • Warsztaty dla pracowników systemu pieczy zastępczej dotyczące pracy z dzieckiem z zaburzeniami więzi

  szkolenie dla pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Adopcyjnych (projekt systemowy Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego kadr Pomocy Społecznej, w ramach poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie)

 • Podstawy Psychologii Rozwojowej

  szkolenie dla beneficjentów Śląskiego Centrum Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach projektu "Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

 • FASD - diagnoza, terapia, stymulacja rozwoju dziecka

  szkolenie dla pracowników jednostek pomocy społecznej, (projekt systemowy "Edukacja receptą na lepsze jutro" w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

 • Kreatywność w budowaniu programów edukacyjnych

  trening dla beneficjentów Śląskiego Centrum Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach projektu "Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań jednostek samorządowych w Polsce na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich"

 • Psychologiczne podstawy działalności edukacyjnej

  szkolenie dla Stowarzyszenia Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność w Krakowie

 • Charakterystyka zakłóceń i zaburzeń u dzieci/młodzieży. Metody pracy i pozytywnej stymulacji rozwoju

  szkolenie dla rodziców zastępczych i adopcyjnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kielce

  Plakat
 • Poznawanie rzeczywistości przez doświadczanie. Efektywne wykorzystywanie zasobów własnych uczniów w procesie nauczania

  wykład dla właścicieli Zagród i Gospodarstw Edukacyjnych

 • Co to jest inteligencja emocjonalna i jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?

  autorskie szkolenie dla Rady Pedagogicznej w szkole podstawowej w Brzączowicach.

 • Pomoc psychologiczna dla osób po stracie dziecka, poronieniu, interwencja kryzysowa i terapia

  szkolenie dla pracowników jednostek pomocy społecznej, (projekt systemowy "Edukacja receptą na lepsze jutro" w ramach Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego)

 • O różnicach w poznawaniu rzeczywistości przez różne grupy wiekowe

  warsztaty, CDR Kraków

 • Komunikacja interpersonalna

  szkolenie dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, słuchaczy studiów podyplomowych we współpracy z MCDN w Tarnowie, Myślenicach

  Plakat
 • Implikacje teorii inteligencji wielorakich w programach zagród edukacyjnych

  szkolenie, CDR Kraków

 • Warsztaty dla pracowników systemu pieczy zastępczej dotyczące pracy z dzieckiem z zaburzeniami więzi

  szkolenie dla rodziców zastępczych i adopcyjnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Kielce

 • Podstawy psychologii rozwojowej – od przedszkolaka do ucznia szkoły ponadgimnazjalnej

  wykład, CDR Kraków.

 • Wspieranie zrównoważonego rozwoju człowieka.

  Trening komunikacji interpersonalnej, strategii radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania agresji - warsztaty dla beneficjentów CDR o/Kraków (projekt pt: Promocja zdrowego stylu życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz profilaktyka zdrowotna w środowisku wiejskim)

 • Dziecięca MOC czy rodzicielska POMOC. O rozwijaniu samodzielności dziecka

  wykład dla rodziców, Uniwersytet Dzieci i Rodziców UP, Kraków

  Prezentacja
 • Dziecięca moc czy rodzicielska pomoc

  Warsztat dla rodziców adopcyjnych, Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach

 • Autorytet rodzicielski - konieczność czy przywilej?

  Autorytet rodzicielski - konieczność czy przywilej?

  Plakat
 • Świadome działanie ukierunkowane na zwiększenie potencjału swego zdrowia

  wykład ( projekt organizowany przez CDR o/Kraków, pt: Promocja zdrowego stylu życia mieszkańców obszarów wiejskich oraz profilaktyka zdrowotna w środowisku wiejskim)

 • Rozwój i zaburzenia sfery motorycznej i poznawczej

  wykłady i warsztaty dla nauczycieli realizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

AUTORKA, WSPÓŁAUTORKA I REALIZATORKA PROJEKTÓW PROFILAKTYCZNO-TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

icon

M. M. Porębska, A. Lasota, „Profilaktyka niedostosowania społecznego i przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży: IŚĆ W STRONĘ SŁOŃCA – PO BEZPIECZNEJ STRONIE ŻYCIA” - Projekt grantowy dla wychowanków Ośrodka Wsparcia Dziennego TPD Kraków.


Konferencje międzynarodowe i krajowe


"Jestem z tych, którzy wierzą, ze nauka jest czymś bardzo pięknym"M. Skłodowska-Curie

Konferencje w latach 2018 - 2015


Współczesne rodzicielstwo - polska adaptacja kwestionariusza zachowań i wymiarów rodzicielskich PBDQ

Lasota A., XXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA, Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski, 14-16 czerwca 2018

Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka a styl wychowawczy
w rodzinie

Lasota A., Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia", UP, Kraków, 7-8 czerwca 2018

Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

Prowadzenie sesji tematycznej podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia", UP, Kraków, 7-8 czerwca 2018

Gratitude, empathy and resilience among emerging adults in Poland

Lasota A., Tomaszek, K., Bosacki, S., 48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society, The Dynamics of Development: Process, (inter-) Action, &Complexity, Amsterdam, The Netherlands, 31 May-2 June 2018

Postawy rodzicielskie a empatia i agresja nastolatków (Parental attitudes and empathy and aggression of teenagers)

Lasota A., IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa WYCHOWANIE W RODZINIE. KONTEKSTY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE. Uniwersytet Wrocławski, Szklarska Poręba, 24-26 maja 2018

Parental attitudes and coping with stress among parents of healthy children and of children with atypical development

Lasota A., Pisarzowska-Izbińska E., 19 th International Conference on Issues related to Individuals with Specific Needs, 6. OLOMOUC DAYS OF SPECIAL EDUCATION. Olomouc, Czech Republic, 13-14 March 2018

The relationship between parenting styles and prosocial / antisocial behavior of adolescents

Lasota A., 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Netherlands, 29.08 - 01.09.2017

Wielowymiarowe powiązania między empatią, postrzeganiem czasu a postawami rodzicielskimi

Lasota A., XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 1-3 czerwca 2017

Zaburzenie więzi i trauma wczesnodziecięca konsekwencją braku rodzicielskiej miłości

Lasota A., Konferencja Naukowa, Ośrodek Terapii i Wsparcia Rodzin w Nowym Sączu, 29 maja 2017

Doświadczanie empatii i wdzięczności a poczucie dobrostanu i sensu życia

Lasota A., VII konferencja Ogólnopolska "Bliżej Emocji", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 18-19 maja 2017

Jak zmierzyć wdzięczność? Polska adaptacja kwestionariusza do badania wdzięczności GRAT-R

Tomaszek K, Lasota A, VII konferencja Ogólnopolska "Bliżej Emocji", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 18-19 maja 2017

The relationship between empathy and aggression in adolescence

Lasota, A., II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 2016, Barcelona, Universitas Miguel Hernandez & Aitana, Spain, 17-19 November 2016

Type of the family and values as well as behavior assigning to children by parents

Muchacka B., Lasota A., Muchacka-Cymerman A., II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 2016, Barcelona, Universitas Miguel Hernandez & Aitana, Spain, 17-19 November 2016.

"Od empatii do gniewu i agresji". Zachowania prospołeczne i antyspołeczne w okresie adolescencji

Lasota A.,III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Zdrowie i Odporność Psychiczna", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 23-24 września 2016

Ability to recognize children's cognitive and social development disorders by parents

Lasota A., Muchacka-Cymerman A., International Association of Cognitive Education and Psychology European-Middle East Regional Conference 2016 , IACEP, Kraków, Poland, 15-16 September 2016

Expectations and actual support given to biological and foster parents while parenting

Lasota A., 11th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology, University of Roehampton, London, UK, 18-20 July 2016

Wartości i uczucia w życiu młodzieży i dorosłych

Prowadzenie sesji tematycznej podczas XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 16-18 czerwca 2016

Zmienne indywidualne i środowiskowe a doświadczanie empatii w biegu życia

Lasota A., XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 16-18 czerwca 2016

Specyfika stawania się człowiekiem w ujęciu psychoterapii egzystencjalnej

Lasota A., Abramciów R., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Czas psychoterapii" Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 21-22 maja 2016

Wspomaganie rozwoju więzi w rodzinie adopcyjnej

Lasota A., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Adopcja zmienia nie tylko dziecko", UP Kraków, 27 listopada 2015

Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela

Lasota A., Przewodniczenie sesji na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność", SKN, UP Kraków, 27 listopada 2015

Motywacja i twórczość w edukacji XXI wieku

Lasota A., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność", UP Kraków, 27 listopada 2015

Parental knowledge about developmental disorders in children

Lasota A., Abramciów R., 1st International Congress of Clinical Psychology with Children and Adolescents, Universidad Miguel Hernández, Madrid, Spain.19-21 November 2015

Professionals in the face of children's grief

Lasota A., Czernecka K., Bajcar E. A., 17th European Conference on Developmental Psychology, University of Minho, Braga, Portugal, 8-12 September 2015

Zasoby własne profesjonalistów a poczucie kompetencji w pracy z rodzinami w żałobie

Lasota A., XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, UKSW, Warszawa, 1-3 czerwca 2015

Transmisja międzypokoleniowa w przestrzeni rzeczywistej i informacyjnej

Lasota A., V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej”, UJK, Kielce, 17-18 marca 2015

Konferencje w latach 2014 - 2002


Trasmisja ról płciowych w systemie rodzinnym w dychotomicznym wymiarze: wspólnotowość / sprawczość

Lasota, A., Abramciów R., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu", UP im. KEN, Kraków, 6-7 listopada 2014

Poznawanie rzeczywistości przez doświadczanie. Efektywne wykorzystywanie zasobów własnych uczniów w procesie nauczania

Lasota A., Konferencja Szkoleniowo-Metodyczna "Gospodarstwa edukacyjne propozycją dla praktycznych zajęć przedszkolnych i szkolnych", Łosie, 28 października 2014

Asymetryczna relacja edukacyjna między dzieckiem a dorosłym

Lasota A., XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "EDUKACJA XXI WIEKU", Zakopane 22-24 października 2014

Sense of competence of social workers and teachers working with family in crisis

Lasota A., Bajcar E. A., International scientific conference XI. Hradec Days of Social Work, Hradec Králové, Czechy, 10th - 11th October 2014

Wiedza, postawy i kompetencje osób wspierających dziecko w sytuacji utraty

Lasota A., Bajcar E. A., I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", UŚ i Fundacja "By dalej iść", Katowice, 29-30 maja 2014

What do children learn from their parents and what from their grandparents? Changes in the perception of gender and family roles as seen from the developmental perspective

Lasota A., International Conference on New Horizons in Education, Paris, 25-27 June 2014

Społeczno-poznawczy i motywacyjny aspekt gestykulacji deiktycznej w komunikacji przedjęzykowej

Lasota A., XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 27-29 maja 2013

Stereotyping of family roles in terms of gender

Lasota A., Bujnowska A., 23rd EECERA Conference: Values, Cultures and Context, Tallinn University, Tallinn, Estonia, 28-31 sierpnia 2013

Naturalne potrzeby małego dziecka w kontekście rozwoju integralnego

Lasota A., IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie rozwoju integralnego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ameliówka, 21-22 marca 2012

Nonverbal communication skills in early ontogenesis

Lasota A., International Conference: The educational and social world of a child Interdisciplinary perspective, WSE, UAM Poznań, Polska, 18-19 kwietnia 2012

Ability to use symbols in communication and play by healthy children and children with developmental disabilities

Bujnowska A., Lasota A., International Scientific Conference Wellness and Lifestyle, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, University of Wisconsin, Stevens Point USA, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Lublinie, Biała Podlaska, 8-10 czerwca 2012

Dziecięca komunikacja niewerbalna w interakcji z dorosłym

Lasota A., III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości, Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Kielcach, Ameliówka, 22-23 kwietnia 2009

Strategie komunikacyjne stosowane przez rodziców w sytuacji interakcyjnej z dzieckiem

Kielar-Turska M., Lasota A., XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 5-7 czerwca 2008

Skuteczna komunikacja w relacjach: nauczyciel - uczeń - rodzic

Lasota A., Konferencja Naukowa Metodyczna "Ku pedagogicznemu mistrzostwu", Stowarzyszenie Oświatowe "Sycyna", Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Międzygminny Zespół Nauczycieli Doradców Metodycznych w Zwoleniu, Zwoleń, 17 maja, 2008

Gestykulacja dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (SLI)

Lasota A., XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną UAM w Poznaniu, Poznań, 21-24 czerwca 2007

Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego

Lasota A., XVII Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej Zakład Psychologii Zdrowia Katedry Psychologii AP w Krakowie, Instytut Psychologii Stosowanej UJ Kraków, 25-27 października, 2007

Rozwój reprezentacji symbolicznej u dzieci we wczesnym dzieciństwie

Lasota A., XV Ogólnopolska konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Ustroń, 22-25 czerwca 2006

Aktywność niejęzykowa dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

Lasota A., II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odkrywaniu siebie i świata", Instytut Pedagogiki i Psychologii, Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej, UJK Kielce, Wólka Milanowska, 5-6 kwietnia 2006

Rozwój gestów komunikatywnych i działań symbolicznych u dzieci z różnym poziomem sprawności językowej we wczesnym dzieciństwie

Lasota A., XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, 22-25 września 2005

Screening Polish late talkers with Bates-MacArthur inventories at the age of 18,24 and 30 month

Smoczyńska M., Kiebzak D., Lasota A., i in., X International Congress For the Study of Child Language, Freie Universitat, Berlin, Germany, 25-29 July, 2005

Specyficzne zaburzenie języka (Specific Language Impairment) - przegląd badań

Lasota A., XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 5-8 czerwca 2003

Relacje między rozwojem sprawności językowych i niejęzykowych we wczesnej ontogenezie

Lasota A., XI Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 25-28 kwietnia 2002

Udział w konferencjach i sympozjach szkoleniowo - metodycznych

 • Konferencja naukowa "Nie moja wina, ale moja kara. Sytuacja dzieci i rodzin przebywających w izolacji penitencjarnej"., Akademia Ignatianum i Stowarzyszenie Probacja, Kraków 12.06.2017
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Krakowie pt. FASD: problem kliniczny i społeczny, 30.09 - 2.10.2015
 • Konferencja Międzynarodowa "SLI - Specyficzne zaburzenie językowe - diagnoza, prognoza, interwencja", IBE, Warszawa, 5-8.07.2012
 • Konferencja: O prawie dziecka do rozwoju, zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka, w ramach cyklu: Nie ma dzieci - Są ludzie, Kraków, 24.04.2012
 • International symposium: Vocational counseling in the context of education practice in Poland, UP, Krakow, 06.2011
 • Sympozjum naukowe: Osiemdziesiąt Lat Psychologii Rozwojowej na UJ, Kraków, 15.05.2009
 • Konferencja "Zapobieganie agresji i przemocy wobec dziewczynek i młodych kobiet" w ramach Międzynarodowej kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć", Kraków, czerwiec 2008
 • Konferencja Zespołu Samokształceniowego Psychologów Szkolnictwa Specjalnego, PTP,Kraków, 31.03.2006

Udział w ważniejszych warsztatach, kursach, szkoleniach

 • Coaching rodzicielski metodą wsparcia rodziców w samorozwoju - prowadzenie mgr Agnieszka Brożek, Uniwersytet Szczeciński
 • Rozwój seksualny w okresie dzieciństwa i adolescencji- współczesne czynniki ryzyka i czynniki ochronne - dr Elżbieta Pieńkowska
 • "Strenght in Words: Interaction Into practice"- Ideas for Working With Parents/Caregivers of Infants & Toddlers of All Developmental Levels Through Music, Play & Sensory Experiences to Promote Interaction and Communication - warsztaty prowadzone przez Ayelet Marinovich (M.A. CCC-SLP, Pediatric Speech-Language Pathologist, Parent Educator, San Jose State University):
 • Thinking Journey - Attentive teaching and uncertainty processes (experience a challenging mediated interaction teaching a scientific concept - day-night cycle) - warsztaty prowadzone przez Yarona Schur - David Yellin Academic College, Israel
 • "Jak rozpoznać przemoc" - szkolenia w ramach programu Bezpieczny Kraków, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków
 • "Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi" - Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków
 • "Terapia dzieci moczących się i ich rodzin" - Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków
 • Dydaktyka, technika i przestrzeganie praw autorskich na Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
 • Metodyka przygotowania zajęć zdalnych na Uczelnianej Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
 • Przygotowanie zajęć zdalnych na Uczelnianej Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
 • „Choroba – jak znaleźć jej sens, przesłanie i jak radzić sobie ze stresem” - warsztat terapeutyczno - szkoleniowy, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 • „Podnoszenie efektywności działań opiekuńczych placówek wsparcia dziennego poprzez wdrażanie metod pracy socjalnej z rodziną biologiczną” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 • „Aby pomaganie dzieciom uwikłanym w przemoc uczynić skuteczniejszym -Jak rozpoznać przemoc?” - w ramach projektu Bezpieczny Kraków, Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPS Kraków
 • "Mnemotechnika w nauce nut: Nutki na radości i na smutki", prowadzenie: mgr Ilona Poćwierz-Marciniak, Gdańsk
 • "Jak zmienić śmieci w zabawki do nauki", prowadzenie: prof. Arvind Kumar Gupta, Gdańsk
 • "Co myślą inni, co czują inni? Rozwijanie kompetencji społecznych w okresie adolescencji" dr Iwona Sikorska, dr hab. Marta Białecka-Pikul, dr Anna Kołodziejczyk, UJ, Kraków
 • Kurs Kierownika Kolonii i Zimowisk, Biuro Turystyki Jaworzyna Tour, Kraków
 • Kurs Kierownika Wycieczek Szkolnych, Biuro Turystyki Jaworzyna Tour, Kraków

Dydaktyka i nauka


"Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba z niej jeszcze korzystać". Cyceron

icon
personal case

Doświadczenie dydaktyczne (zajęcia prowadzone na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych):

 • Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Koncepcje poznawania dziecka
 • Nowe koncepcje w psychologii rozwojowej
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna dziecka
 • Rozwój i zaburzenia sfery poznawczej i motorycznej u dzieci
 • Rozwój i zaburzenia sfery emocjonalnej i społecznej u dzieci
 • Metodyka pracy psychologa szkolnego
 • Podstawy psychologii
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Psychologia ogólna
 • Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania I i II
 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia kliniczna
 • Psychologia niedostosowania społecznego
 • Psychologia stresu
 • Komunikacja interpersonalna
 • Trening interpersonalny
 • Autoprezentacja człowieka
 • Strategie i rodzaje negocjacji
 • Błędy psychologiczne w negocjacjach

Courses for ERASMUS+ students

 • Psychology of emotions
 • Developmental psychology
 • Psychology of child development


Zagraniczne staże naukowo - dydaktyczne

 • 2018 - Universitat de Barcelona, Spain
 • 2017 - Universita di Roma LUMSA, Włochy
 • 2016 - University of Ostrava, Czechy
 • 2015 - University of Presov, Słowacja
 • 2014 - Univerzita Hradec Králové, Czechy

icon
Business Case

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2017 - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej
 • 2016 - List Gratulacyjny Dziekana Wydziału Pedagogicznego za naukowy sukces wyrażający się wysoką pozycją w procesie oceny parametrycznej za rok 2015
 • 2014 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2013 - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • 2011 - Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


Projekty badawcze:

 • Rozwój dziecka w rodzinie biologicznej, zastępczej i adopcyjnej - realizacja tematu badawczego w latach 2016/2017 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Wiedza, postawy i kompetencje osób wspierających rodzinę w sytuacji utraty - realizacja tematu badawczego w latach 2016/2017 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Zmiany rozwojowe w spostrzeganiu ról płciowych, rodzinnych i społecznych - realizacja tematu badawczego w latach 2014-2015 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Czego dzieci uczą się od dorosłych, a dorośli od dzieci? - międzypokoleniowy przekaz wartości i zachowań - realizacja tematu badawczego w roku 2013 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Reprezentacja emocji i komunikacja u dzieci we wczesnym i średnim dzieciństwie - realizacja tematu badawczego w roku 2011 w ramach działalności statutowej Wydziału Pedagogicznego UP w Krakowie
 • Komunikowanie niejęzykowe u małych dzieci - realizacja tematu badawczego w ramach badań własnych w latach 2009-2010, na Wydziale Pedagogicznym UP w Krakowie
 • "Komunikacja i reprezentacja symboliczna we wczesnej ontogenezie" - realizacja badawczego projektu własnego AŚ, Nr 102/W/06 w latach 2006 - 2007
 • "Rozwój komunikacji niewerbalnej i zabawy symbolicznej u dzieci z opóźnioną mową we wczesnym dzieciństwie" - realizacja promotorskiego projektu badawczego KBN, Nr 1H01F03929 w latach 2005 - 2007 (kierownik grantu - dr hab. Maria Kielar-Turska)
 • Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego u dzieci polskich: badania przesiewowe i I etap badań podłużnych od 1;6 do 4 - podwykonawca projektu badawczego nr NN1 H01F 019 23, finansowanego przez KBN, kierownik dr hab. Magdalena Smoczyńska, prof. UJ, w Pracowni Badań nad Językiem Dziecka przy Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 2004-2006
icon
special case

Zainteresowania naukowe:

 • Rozwój komunikacji (zwłaszcza niejęzykowej) małego dziecka
 • Rozwój poznawczy, społeczny, moralny, emocjonalny dziecka
 • Dojrzałość szkolna ucznia
 • Relacje w rodzinie, style wychowawcze
 • Transmisja międzypokoleniowa wiedzy, wartości i umiejętności
 • Rozwój reprezentacji poznawczej u dzieci
 • Rozwój symbolizacji u dzieci (rozwój mowy, rysunku, zabawy)
 • Komunikacja w relacjach dziecko - rodzic
 • Komunikacja w relacjach nauczyciel - uczeń
 • Gestykulacja dziecięca
 • Rodzaje i metody pracy socjoterapeutycznej z dziećmi (bajkoterpia, rysunkoterapia, arteterapia, muzykoterapia)
 • Dziecko w sytuacjach trudnych, kryzysowych w rodzinie
 • Nauczyciel wobec zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
 • Nauczyciel wobec traumy dziecka
 • Psychologia rozwojowa dziecka
 • Psychologia komunikacji (dziecko - rodzic, uczeń - nauczyciel)
 • Psychologia rodziny


Członkostwo w organizacjach psychologicznych:

 • European Association of Developmental Psychology
 • Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwojowej
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne


Wybrane pełnione funkcje:

 • Organizator Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia" - Strona konferencji
 • Opiekun pomocniczy Studenckiego Koła Naukowego Wspierania Osób z Autyzmem (10.2017 - nadal)
 • Kierownik Studiów podyplomowych "Socjoterapia" w Katedrze Psychologii (2012 - nadal)
 • Kierownik Pracowni Psychologii Dzieci i Młodzieży w KP (2016 - nadal)
 • Członek Komisji ds. Badań Statutowych Wydziału Pedagogicznego UP (2014 - nadal)
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowych UP (2016 - nadal)
 • Członek Wydziałowej Komisji konkursowej na najlepszą pracę magisterską (2016 - nadal)
 • Członek Komisji Katedry Psychologii ds. oceny nauczycieli przez studentów (2010 - nadal)
 • Członek Senackiej Komisji Dydaktycznej (2014 - 2016)
 • Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Pedagogicznego UP (2014 - 2016)
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej na kierunku Psychologia na UP (2015)
 • Członek w Komisjach Rekrutacyjnych na UP (2011 - 2014)

Publikacje


"W życiu nie chodzi o czekanie, aż burza minie… Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu". Vivian Green

L A | Monografia

Lasota, A. (2010) Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej, Wydawnictwo Impuls, Kraków

L A| Monografia

Lasota A., Franczyk, J. L., (red.), (2015), Socjoterapia dzieci i młodzieży. Diagnoza i metody pracy. Wyd. Akademickie Żak, Warszawa

L A| Monografia

Niedenthal P.M., Krauth-Gruber S., Ric F.,(2016) Zrozumieć emocje. Perspektywy poznawcze i psychospołeczne. Przekład polski Abramciów R., Ocetkiewicz I., Kryg J., Lasota A., Wyd. Naukowe UP, Kraków

L A| Publikacja metodyczna

Lasota, A. (2015) Praktyczne zastosowanie psychologii rozwojowej w zagrodach edukacyjnych, Wyd. CDR, Kraków

L A| Publikacja metodyczna

Klimowska-Bobula, E., Lasota, A. (2011) Metodyka prowadzenia zajęć edukacyjnych w warunkach gospodarstwa wiejskiego, Kraków, CDR w Brwinowie O/ Kraków

Artykuły w czasopismach i rozdziały w książkach

KontaktWszystkie materiały oraz zdjęcia zamieszczone na stronie są chronione prawami autorskimi i stanowią własność autorki strony internetowej.

Zabrania się kopiowania, reprodukcji, publikacji i umieszczania w Internecie, przesyłania, rozpowszechniania i/lub modyfikowania materiałów zawartych na stronie autorki.

Wyślij wiadomość

Kontakt

 • Katedra Psychologii
  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
  ul. Podchorążych 2 pok. 363
 • (+ 48) 731 036 260 - współpraca
 • (+ 48) 12 662 6235 - dla studentów
 • aglas@poczta.fm