AKTUALNOŚCI

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019

Dyżury dla studentów studiów stacjonarnych:

Wtorek:
godz. 17.00 - 17.45
Czwartek:
godz. 11.00 - 12.30 (dyżur pracowniczy)
godz. 12.30 - 14.00 (dyżur dla studentów)
ul. Podchorążych 2 III p. pok. 363


Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych i podyplomowych:

06.10.2018 - godz. 11.00 - 12.00
16.11.2018 - godz. 18.00 - 19.00
15.12.2018 - godz. 16.00 - 17.00
12.01.2019 - godz. 14.00 - 15.00
10.02.2019 - godz. 17.00 - 18.00

Terminy indywidualne
- po ustaleniu drogą mailową

ERASMUS +

Erasmus students - 2018/2019


Winter semester:

The course
Communication Skills Training
takes place every Tuesday at 16.30 in 347 room.

Image

Konferencje naukowe

w latach 2018 - 2015

 • The Mirror Neuron System Hypothesis - Challenge for Theories of ASD
  Lasota A., Macałka E., Popielarz W., Początek G., Pawlak A., International Scientific Conference FOCUS ON AUTISM, Kraków, 27-29 września 2018
 • Pozytywny wpływ empatii I wdzięczności na ocenę siebie i swojego życia
  Lasota A.,III Konferencja Psychologii Pozytywnej, Warszawa, 2-4 lipca 2018
 • Współczesne rodzicielstwo - polska adaptacja kwestionariusza zachowań i wymiarów rodzicielskich PBDQ
  Lasota A., XXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA, Uniwersytet Opolski, Kamień Śląski, 14-16 czerwca 2018
 • Rozwój emocjonalno-społeczny dziecka a styl wychowawczy w rodzinie
  Lasota A., Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia", UP, Kraków, 7-8 czerwca 2018
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
  Prowadzenie sesji tematycznej podczas Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia", UP, Kraków, 7-8 czerwca 2018
 • Gratitude, empathy and resilience among emerging adults in Poland
  Lasota A., Tomaszek, K., Bosacki, S., 48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society, The Dynamics of Development: Process, (inter-) Action, &Complexity, Amsterdam, The Netherlands, 31 May-2 June 2018
 • Postawy rodzicielskie a empatia i agresja nastolatków (Parental attitudes and empathy and aggression of teenagers)
  Lasota A., IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa WYCHOWANIE W RODZINIE. KONTEKSTY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE. Uniwersytet Wrocławski, Szklarska Poręba, 24-26 maja 2018
 • Parental attitudes and coping with stress among parents of healthy children and of children with atypical development
  Lasota A., Pisarzowska-Izbińska E., 19 th International Conference on Issues related to Individuals with Specific Needs, 6. OLOMOUC DAYS OF SPECIAL EDUCATION. Olomouc, Czech Republic, 13-14 March 2018
 • The relationship between parenting styles and prosocial / antisocial behavior of adolescents
  Lasota A., 18th European Conference on Developmental Psychology, Utrecht, Netherlands, 29.08 - 01.09.2017
 • Wielowymiarowe powiązania między empatią, postrzeganiem czasu a postawami rodzicielskimi
  Lasota A., XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 1-3 czerwca 2017
 • Zaburzenie więzi i trauma wczesnodziecięca konsekwencją braku rodzicielskiej miłości
  Lasota A., Konferencja Naukowa, Ośrodek Terapii i Wsparcia Rodzin w Nowym Sączu, 29 maja 2017
 • Doświadczanie empatii i wdzięczności a poczucie dobrostanu i sensu życia
  Lasota A., VII konferencja Ogólnopolska "Bliżej Emocji", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 18-19 maja 2017
 • Jak zmierzyć wdzięczność? Polska adaptacja kwestionariusza do badania wdzięczności GRAT-R
  Tomaszek K, Lasota A, VII konferencja Ogólnopolska "Bliżej Emocji", Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin, 18-19 maja 2017
 • The relationship between empathy and aggression in adolescence
  Lasota, A., II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 2016, Barcelona, Universitas Miguel Hernandez & Aitana, Spain, 17-19 November 2016
 • Type of the family and values as well as behavior assigning to children by parents
  Muchacka B., Lasota A., Muchacka-Cymerman A., II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents 2016, Barcelona, Universitas Miguel Hernandez & Aitana, Spain, 17-19 November 2016
 • "Od empatii do gniewu i agresji". Zachowania prospołeczne i antyspołeczne w okresie adolescencji
  Lasota A.,III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Zdrowie i Odporność Psychiczna", Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 23-24 września 2016
 • Ability to recognize children's cognitive and social development disorders by parents
  Lasota A., Muchacka-Cymerman A., International Association of Cognitive Education and Psychology European-Middle East Regional Conference 2016 , IACEP, Kraków, Poland, 15-16 September 2016
 • Expectations and actual support given to biological and foster parents while parenting
  Lasota A., 11th International Conference on Child and Adolescent Psychopathology, University of Roehampton, London, UK, 18-20 July 2016
 • Wartości i uczucia w życiu młodzieży i dorosłych
  Prowadzenie sesji tematycznej podczas XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 16-18 czerwca 2016
 • Zmienne indywidualne i środowiskowe a doświadczanie empatii w biegu życia
  Lasota A., XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 16-18 czerwca 2016
 • Specyfika stawania się człowiekiem w ujęciu psychoterapii egzystencjalnej
  Lasota A., Abramciów R., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Czas psychoterapii" Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 21-22 maja 2016
 • Wspomaganie rozwoju więzi w rodzinie adopcyjnej
  Lasota A., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Adopcja zmienia nie tylko dziecko", UP Kraków, 27 listopada 2015
 • Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela
  Lasota A., Przewodniczenie sesji na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność", SKN, UP Kraków, 27 listopada 2015
 • Motywacja i twórczość w edukacji XXI wieku
  Lasota A., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauczyciel: między etosem a presją rzeczywistości. Teoria, praktyka, codzienność", UP Kraków, 27 listopada 2015
 • Parental knowledge about developmental disorders in children
  Lasota A., Abramciów R., 1st International Congress of Clinical Psychology with Children and Adolescents, Universidad Miguel Hernández, Madrid, Spain.19-21 November 2015
 • Professionals in the face of children's grief
  Lasota A., Czernecka K., Bajcar E. A., 17th European Conference on Developmental Psychology, University of Minho, Braga, Portugal, 8-12 September 2015
 • Transmisja międzypokoleniowa w przestrzeni rzeczywistej i informacyjnej
  Lasota A., V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej”, UJK, Kielce, 17-18 marca 2015

Image

Konferencje naukowe

w latach 2014 - 2002

 • Trasmisja ról płciowych w systemie rodzinnym w dychotomicznym wymiarze: wspólnotowość / sprawczość
  Lasota, A., Abramciów R., Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gender - edukacja - praca. Cenzury płci i praktyki oporu", UP im. KEN, Kraków, 6-7 listopada 2014
 • Poznawanie rzeczywistości przez doświadczanie. Efektywne wykorzystywanie zasobów własnych uczniów w procesie nauczania
  Lasota A., Konferencja Szkoleniowo-Metodyczna "Gospodarstwa edukacyjne propozycją dla praktycznych zajęć przedszkolnych i szkolnych", Łosie, 28 października 2014
 • Asymetryczna relacja edukacyjna między dzieckiem a dorosłym
  Lasota A., XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "EDUKACJA XXI WIEKU", Zakopane 22-24 października 2014
 • Sense of competence of social workers and teachers working with family in crisis
  Lasota A., Bajcar E. A., International scientific conference XI. Hradec Days of Social Work, Hradec Králové, Czechy, 10th - 11th October 2014
 • Wiedza, postawy i kompetencje osób wspierających dziecko w sytuacji utraty
  Lasota A., Bajcar E. A., I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Utrata i żałoba - teoria i praktyka", UŚ i Fundacja "By dalej iść", Katowice, 29-30 maja 2014
 • What do children learn from their parents and what from their grandparents? Changes in the perception of gender and family roles as seen from the developmental perspective
  Lasota A., International Conference on New Horizons in Education, Paris, 25-27 June 2014
 • Społeczno-poznawczy i motywacyjny aspekt gestykulacji deiktycznej w komunikacji przedjęzykowej
  Lasota A., XXII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, 27-29 maja 2013
 • Stereotyping of family roles in terms of gender
  Lasota A., Bujnowska A., 23rd EECERA Conference: Values, Cultures and Context, Tallinn University, Tallinn, Estonia, 28-31 sierpnia 2013
 • Naturalne potrzeby małego dziecka w kontekście rozwoju integralnego
  Lasota A., IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w perspektywie rozwoju integralnego, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ameliówka, 21-22 marca 2012
 • Nonverbal communication skills in early ontogenesis
  Lasota A., International Conference: The educational and social world of a child Interdisciplinary perspective, WSE, UAM Poznań, Polska, 18-19 kwietnia 2012
 • Ability to use symbols in communication and play by healthy children and children with developmental disabilities
  Bujnowska A., Lasota A., International Scientific Conference Wellness and Lifestyle, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, University of Wisconsin, Stevens Point USA, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Lublinie, Biała Podlaska, 8-10 czerwca 2012
 • Dziecięca komunikacja niewerbalna w interakcji z dorosłym
  Lasota A., III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w drodze ku dorosłości, Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Kielcach, Ameliówka, 22-23 kwietnia 2009
 • Strategie komunikacyjne stosowane przez rodziców w sytuacji interakcyjnej z dzieckiem
  Kielar-Turska M., Lasota A., XVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 5-7 czerwca 2008
 • Skuteczna komunikacja w relacjach: nauczyciel - uczeń - rodzic
  Lasota A., Konferencja Naukowa Metodyczna "Ku pedagogicznemu mistrzostwu", Stowarzyszenie Oświatowe "Sycyna", Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, Międzygminny Zespół Nauczycieli Doradców Metodycznych w Zwoleniu, Zwoleń, 17 maja, 2008
 • Gestykulacja dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (SLI)
  Lasota A., XVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną UAM w Poznaniu, Poznań, 21-24 czerwca 2007
 • Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego
  Lasota A., XVII Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej Zakład Psychologii Zdrowia Katedry Psychologii AP w Krakowie, Instytut Psychologii Stosowanej UJ Kraków, 25-27 października, 2007
 • Rozwój reprezentacji symbolicznej u dzieci we wczesnym dzieciństwie
  Lasota A., XV Ogólnopolska konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, Ustroń, 22-25 czerwca 2006
 • Aktywność niejęzykowa dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
  Lasota A., II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w odkrywaniu siebie i świata", Instytut Pedagogiki i Psychologii, Zakład Rewalidacji i Terapii Pedagogicznej, UJK Kielce, Wólka Milanowska, 5-6 kwietnia 2006
 • Rozwój gestów komunikatywnych i działań symbolicznych u dzieci z różnym poziomem sprawności językowej we wczesnym dzieciństwie
  Lasota A., XXXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków, 22-25 września 2005
 • Screening Polish late talkers with Bates-MacArthur inventories at the age of 18,24 and 30 month
  Smoczyńska M., Kiebzak D., Lasota A., i in., X International Congress For the Study of Child Language, Freie Universitat, Berlin, Germany, 25-29 July, 2005
 • Specyficzne zaburzenie języka (Specific Language Impairment) - przegląd badań
  Lasota A., XII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 5-8 czerwca 2003
 • Relacje między rozwojem sprawności językowych i niejęzykowych we wczesnej ontogenezie
  Lasota A., XI Konferencja Psychologii Rozwojowej, Sekcja Psychologii Rozwojowej PTP i Uniwersytet Śląski, Cieszyn, 25-28 kwietnia 2002

Udział w konferencjach i sympozjach szkoleniowo - metodycznych

Image

 • Konferencja naukowa "Nie moja wina, ale moja kara. Sytuacja dzieci i rodzin przebywających w izolacji penitencjarnej"., Akademia Ignatianum i Stowarzyszenie Probacja, Kraków 12.06.2017
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Krakowie pt. FASD: problem kliniczny i społeczny, 30.09 - 2.10.2015
 • Konferencja Międzynarodowa "SLI - Specyficzne zaburzenie językowe - diagnoza, prognoza, interwencja", IBE, Warszawa, 5-8.07.2012
 • Konferencja: O prawie dziecka do rozwoju, zorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka, w ramach cyklu: Nie ma dzieci - Są ludzie, Kraków, 24.04.2012
 • International symposium: Vocational counseling in the context of education practice in Poland, UP, Krakow, 06.2011
 • Sympozjum naukowe: Osiemdziesiąt Lat Psychologii Rozwojowej na UJ, Kraków, 15.05.2009
 • Konferencja "Zapobieganie agresji i przemocy wobec dziewczynek i młodych kobiet" w ramach Międzynarodowej kampanii "16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć", Kraków, czerwiec 2008
 • Konferencja Zespołu Samokształceniowego Psychologów Szkolnictwa Specjalnego, PTP,Kraków, 31.03.2006


Udział w ważniejszych warsztatach, kursach, szkoleniach

 • Zachowania problemowe w obszarze seksualności u osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu - dr Izabela Fornalik, Kraków, wrzesień 2018
 • Coaching rodzicielski metodą wsparcia rodziców w samorozwoju - prowadzenie mgr Agnieszka Brożek, Uniwersytet Szczeciński
 • Rozwój seksualny w okresie dzieciństwa i adolescencji- współczesne czynniki ryzyka i czynniki ochronne - dr Elżbieta Pieńkowska
 • "Strenght in Words: Interaction Into practice"- Ideas for Working With Parents/Caregivers of Infants & Toddlers of All Developmental Levels Through Music, Play & Sensory Experiences to Promote Interaction and Communication - warsztaty prowadzone przez Ayelet Marinovich (M.A. CCC-SLP, Pediatric Speech-Language Pathologist, Parent Educator, San Jose State University):
 • Thinking Journey - Attentive teaching and uncertainty processes (experience a challenging mediated interaction teaching a scientific concept - day-night cycle) - warsztaty prowadzone przez Yarona Schur - David Yellin Academic College, Israel
 • "Jak rozpoznać przemoc" - szkolenia w ramach programu Bezpieczny Kraków, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kraków
 • "Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi" - Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków
 • "Terapia dzieci moczących się i ich rodzin" - Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Kraków
 • Dydaktyka, technika i przestrzeganie praw autorskich na Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
 • Metodyka przygotowania zajęć zdalnych na Uczelnianej Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
 • Przygotowanie zajęć zdalnych na Uczelnianej Platformie Moodle - Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego UP w Krakowie
 • „Choroba – jak znaleźć jej sens, przesłanie i jak radzić sobie ze stresem” - warsztat terapeutyczno - szkoleniowy, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce
 • „Podnoszenie efektywności działań opiekuńczych placówek wsparcia dziennego poprzez wdrażanie metod pracy socjalnej z rodziną biologiczną” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
 • „Aby pomaganie dzieciom uwikłanym w przemoc uczynić skuteczniejszym -Jak rozpoznać przemoc?” - w ramach projektu Bezpieczny Kraków, Schronisko dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPS Kraków
 • "Mnemotechnika w nauce nut: Nutki na radości i na smutki", prowadzenie: mgr Ilona Poćwierz-Marciniak, Gdańsk
 • "Jak zmienić śmieci w zabawki do nauki", prowadzenie: prof. Arvind Kumar Gupta, Gdańsk
 • "Co myślą inni, co czują inni? Rozwijanie kompetencji społecznych w okresie adolescencji" dr Iwona Sikorska, dr hab. Marta Białecka-Pikul, dr Anna Kołodziejczyk, UJ, Kraków
 • Kurs Kierownika Kolonii i Zimowisk, Biuro Turystyki Jaworzyna Tour, Kraków
 • Kurs Kierownika Wycieczek Szkolnych, Biuro Turystyki Jaworzyna Tour, Kraków