AKTUALNOŚCI

Dyżury w semestrze letnim 2018/2019

Dyżury dla studentów studiów stacjonarnych:

Wtorek:
godz. 17.00 - 17.45
Czwartek:
godz. 11.00 - 12.30 (dyżur pracowniczy)
godz. 12.30 - 14.00 (dyżur dla studentów)
ul. Podchorążych 2 III p. pok. 363


Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych i podyplomowych:

06.10.2018 - godz. 11.00 - 12.00
16.11.2018 - godz. 18.00 - 19.00
15.12.2018 - godz. 16.00 - 17.00
12.01.2019 - godz. 14.00 - 15.00
10.02.2019 - godz. 17.00 - 18.00

Terminy indywidualne
- po ustaleniu drogą mailową

ERASMUS +

Erasmus students - 2018/2019


Winter semester:

The course
Communication Skills Training
takes place every Tuesday at 16.30 in 347 room.

Posiadam ponad osiemnastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pracowałam, jako psycholog - socjoterapeuta w Ośrodkach Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie oraz psycholog przedszkolny, wspierając rozwój dzieci oraz prowadząc poradnictwo z elementami coachingu dla rodziców.
Od ponad 15 lat prowadzę szkolenia i warsztaty dla psychologów i pedagogów dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami.
Posiadam bogate doświadczenie jako trenerka szkoleń tematycznych z zakresu psychologii rozwoju, zaburzeń, wspierania i terapii dzieci oraz młodzieży; kompetencji miękkich (komunikacji, umiejętności interpersonalnych, asertywności, inteligencji emocjonalnej); prawidłowej komunikacji / relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, uczniem a nauczycielem. Od kilku lat prowadzę także warsztaty dla dzieci w wieku szkolnym na temat radzenia sobie z trudnymi emocjami na Uniwersytecie Dzieci w Krakowie.
Od zawsze fascynuję się fenomenem rozwoju człowieka. W moim obszarze zainteresowań naukowych znajdują się: rozwój, emocje, komunikacja, rodzina, oraz edukacja.
Jestem autorką dwóch książek z zakresu komunikacji dziecięcej, redaktorką / współautorką monografii na temat metod socjoterapeutycznych oraz autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych z psychologii rozwoju dziecka.
Moje naukowe poszukiwania łączę z dydaktyką. Staram się z wielką pasją pokazywać moim studentom, jak powiązać teorię psychologii rozwojowej z rzeczywistością.
Jestem promotorem prac licencjackich (na kierunkach: Wychowanie Małego Dziecka, Psychoprofilaktyka Zaburzeń i Wspomaganie Rozwoju), magisterskich (Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Psychologia), podyplomowych (Socjoterapia) oraz promotorem pomocniczym w pracach doktorskich (Pedagogika).
Byłam głównym wykonawcą i koordynatorką opracowania wniosku (pozytywnie zaopiniowanego) do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o uruchomienie kierunku Psychologii na poziomie studiów jednolitych magisterskich; oraz współtwórcą specjalności "Psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju" w ramach kierunku Pedagogika, na poziomie studiów licencjackich, na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Jestem autorką i realizatorką wielu projektów / programów profilaktyczno-terapeutycznych, skierowanych do dzieci, młodzieży i rodziców. Aktywnie współpracuję ze szkołami i przedszkolami, gdzie poprzez konsultacje wspieram nauczycieli, podpowiadając jak skutecznie radzić sobie z trudnościami w zachowaniu uczniów, a także poprzez poradnictwo dla rodziców, pokazując jak rodzicielstwo można zmienić z udręki w pełne zadowolenia i poczucia sukcesu.
Na co dzień jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki dzieci. W wolnych chwilach pasjonatką - amatorką fotografii otaczającej przyrody, pływania i sportów zimowych.

Współpracuję z wieloma instytucjami i ośrodkami edukacyjnymi, terapeutycznymi oraz dydaktycznymi w całej Polsce.

Zaufali mi między innnymi:

Prowadzę szkolenia dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych oraz warsztaty i poradnictwo psychologiczne dla rodziców.